Fundația Visul Luanei

Centrul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice

Ro/En

Despre ONG
În 2014 Fundația Visul Luanei a înființat în București Programul de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice care oferă în regim pro bono îngrijiri medicale de specialitate animalelor sălbatice, cu precădere celor din mediul urban și peri-urban. Pentru a lua cele mai bune decizii privind procesul de salvare, reabilitare și eliberare a animalelor, Fundația are o colaborare strânsă cu specialiștii în ecologia și biologia animalelor sălbatice din cadrul Asociației Wilderness Research and Conservation. Astfel, pe lângă ajutorul medical sunt coordonate și susținute și diferite proiecte de monitorizare, cercetare și gestionare a populațiilor și patologiilor acestor animale.
Misiune & Viziune
Odată cu urbanizarea excesivă, unele specii de animale sălbatice au reușit să se adapteze în oarecare măsură mediului antropic. S-a creat astfel un mediu de interacțiune continuă om-animal în care, de multe ori, animalele au de suferit. Pentru a diminua acest impact negativ față de animalele sălbatice, organizația răspunde la solicitări în teren și oferă consultanță atât autorităților, cât și societății civile în probleme ce privesc interacțiunea om-animal, primul ajutor și transportul în siguranță a animalelor sălbatice în impas de supraviețuire. De asemenea, Fundația investește în formarea de profesioniști în medicina animalelor sălbatice și participă activ la educarea societății asupra biodiversității și necesității protejării acesteia, oferind și un amplu program de voluntariat tematic.
Despre proiect
Obiectiv
Datorită creșterii diversității speciilor (atât din zona urbană, cât și cea rurală) salvate și internate în clinica actuală, începând cu primăvara anului 2018, Fundația Visul Luanei împreună cu colaboratorii vor începe construirea primului Centru de Salvare și Reabilitare a Animalelor Sălbatice din Sudul României. Centrul va fi amplasat la periferia Municipiului București, pe Spaliul Unirii (la 3 minute de stația RATB Taberei a autobuzului 223), pe un teren de 2500 mp (cu posibilitate de extindere) ce va fi special amenajat în scopul tratării și reabilitării animalelor sălbatice. Acest proiect va include o clinică medicală de specialitate, spații de reabilitare specifice nevoilor speciilor în procesul de recuperare (voliere, iazuri, țarcuri) și un spațiu destinat evenimentelor educative și de voluntariat.
Impact
Din 2014 până în prezent aproximativ 2000 de animale sălbatice din peste 40 de specii au fost internate și au primit îngrijiri medicale de specialitate în clinica actuală, cu un procent de aproximativ 35 % rată de reabilitare și eliberare. Odată cu noul Centru se prevede creșterea atât a numărului, a diversității, cât și a procentului de reabilitare și eliberare, similar cu centre specializate de top din țările vestice (>40%). Se intenționează ca noul Centru să se poată ocupa și de animale sălbatice de dimensiuni mai mari (căprioare, păsări răpitoare și de apă mari etc.) cu scopul acoperirii cazuisticii sălbatice din Sudul României. În momentul de față nu există nicio instituție care poate oferi un astfel de program de reabilitare de specialitate la animale sălbatice în această zonă a țării. Ca plan de medie și lungă durată se dorește ca acest amplasament să devină un Centru de referință pentru reproducerea și reabilitarea animalelor sălbatice native cu status vulnerabil și critic de existență. De asemenea, se dorește crearea de parteneriate cu autoritățile în scopul confiscării animalelor sălbatice ținute ilegal în captivitate și îngrijirii lor în Centru, pentru a putea fi reabilitate și, ulterior, eliberate în sălbăticie.
Beneficiari
Animalele sălbatice sunt beneficiarii proiectului, prin prisma creării unui Centru de tratament și recuperare corespunzătoare nevoilor lor. Noile dotări ale centrului vor putea oferi îngrijiri de specialitate unui număr de aproximativ 1000 de animale/an dintr-o plajă mare de specii, cu rezultate de salvare și eliberare mai bune ca în prezent. De asemenea, Centrul va urmărări refacerea echilibrului om-natură din ecosistemul urban prin diminuarea impactului antropic asupra faunei sălbatice, conștientizarea rolului omului în protejarea animalelor sălbatice, și educarea publicului larg privind modul corect de acționare atunci când sunt găsite animale sălbatice aflate în nevoie.
Buget necesar
Costurile acestui nou Centru sunt aproximate la 110 000 euro până la stadiul de funcționare primară (teren, gard, utilități, clinică, țarcuri/voliere ). La momentul actual 65% din costuri sunt suportate din fonduri personale și donații în materiale de construcție.
Dacă doiți să susțineți acest proiect puteți dona aici: visulluanei.org/donatii/
Email: visulluanei@nullgmail.com
———-
We started the project! Building the first Wild Animal Rescue and Rehabilitation Center în Southern Romania
About the NGO
In 2014, Luana’s Dream Foundation (Fundația Visul Luanei) established the Rescue and Rehabilitation of Wild Animals Program in Bucharest which offers specialized pro bono healthcare for urban and periurban wildlife. The Foundation collaborates with Wilderness Research and Conservation’s experts on animal ecology and biology in order to reach an optimal and informed opinion on rescue, rehabilitation and relocation of wildlife. As a result, various other activities are undertaken, such as wildlife monitoring, research, population and pathology control.
Mission & Vision
Some wildlife species have somewhat adapted to excessive and sudden urbanization within anthropic ecosystems, which resulted in a continuous interaction between humans and animals. This relationship can have a negative impact on wildlife, that often falls victim to it. In order to reduce the negative effects that these interactions have on wildlife, our organization engages in field interventions, as well as consulting for both the authorities and general public, and offers first aid and transport options for injured animals. The Foundation is actively involved in the training of wildlife medical experts, education of the general public on the importance of biodiversity and its protection, and offers wide and comprehensive volunteering programs.
About the project
Objective
Due to increase species diversity rescued from the urban and rural areas and hospitalized at the current clinic, starting with the spring of 2018 Luana’s Dream Foundation and its associates will start building the first Wild Animal Rescue and Rehabilitation Center in Southern Romania. The Center will be near Bucharest’s outer limits, on a 2500 sq. m domain (expanding is possible) situated on Splaiul Unirii str., specifically devised for wildlife rescue and recovery. The project includes a specialized medical clinic, rehabilitation areas for a wide variety of wildlife (aviary, ponds, pens) and a center for education and volunteering programs.
Impact
Since 2014, approximately 2000 wild animals from over 40 different species have been admitted and treated at the current clinic, with a rehabilitation and release success rate of 35%. An increase in case number, diversity, rehabilitation and release percentage of over 40%, similar to other top professional centers, is expected once the new Center will be operational. The Center will also be able to hospitalize and care for larger wildlife (deer, big raptors, waterfowl etc.) for an increment in Southern Romanian rescue coverage. There are currently no institutions that run rehabilitation programs for this fauna within the region. The medium and long-term goals of this project are to develop an important native endangered wildlife reproduction and rehabilitation Center and to create partnerships with the authorities in order to confiscate, rehabilitate and release illegal wildlife kept in captivity.
Beneficiaries
The wildlife is the main beneficiary of this project since the Center will be specifically customized for their treatment, rehabilitation and release. The medical facilities will help care for approximately 1000 animals/year belonging to varied species and will facilitate a better rehabilitation success rate. Within the urban ecosystem, the Center’s purpose is to strive for human-animal interaction balance by decreasing the negative anthropic impact on wildlife, raise awareness on the role humans have in wildlife protection and educate on a proper course of action in rescue cases scenarios.
Budget
The costs for basic Center function (land, fences, utilities, clinic, pens/aviary) reach 110 000 Euros. 65% of the costs are currently being supported by personal funds and through donated building materials.
If you want to support this project, please donate here: visulluanei.org/donatii