Fundația Visul Luanei

Donații

Către: FUNDAŢIA VISUL LUANEI

Cont RON : RO29RNCB0075148076360001
Cont EUR: RO02RNCB0075148076360002

Deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucureşti

SWIFT: RNCB RO BU
Cod de identificare fiscală CUI/CNP: 35168300

sau prin PAYPAL: visulluanei@nullgmail.com
Puteţi preciza către ce proiect aţi dori să fie folosiţi banii dumenavoastră:
1. Plantări/Ecologizări
2. Animale sălbatice
3. Animale fără stăpân
4. Premiu/Educaţie

Va garantăm transparenţă şi în funcţie de dorinţa voastră putem face public date despre donator.

Redirecționare 2%
De asemenea, puteţi redirecţiona 2% din impozitul pe venit către fundaţia noastră. Aici găsiţi formularul 230, pe care trebuie să-l completaţi:

1. Varianta PDF editabil (actualizat 2019)

Instrucțiuni:
1. Salvați pe calculator documentul de mai sus cu click dreapta, “Save link as…”.
2. Deschideți documentul salvat cu programul Adobe Reader. Dacă îl deschideți direct în browser vă poate apărea eroarea “If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document.”
3. Completați datele personale în secțiunea I
4. Selectați tipul de venituri din secțiunea II – [1. Venituri din salarii și asimilate salariilor] sau [2. Venituri din pensii]
5. Apăsați butonul [Validare].
Dacă doriți să depuneți formularul online, aplicați semnătura electronică, apoi salvați documentul, pe care îl puteți încărca apoi la ANAF. Dacă doriți să depuneți formularul în format fizic, continuați cu pașii de mai jos.
6. Pentru a tipări formularul, apăsați butonul [Listare]. Tipăriți două exemplare.
7. Semnați formularele tipărite în secțiunea “Semnătura contribuabil”.
8. Trimiteți prin poștă sau depuneți direct formularele către sediul ANAF de care aparțineți.

sau

2. Varianta PDF needitabil precompletat cu datele fundației (actualizat 2019)

Instrucțiuni:
1. Salvați pe calculator documentul de mai sus cu click dreapta, “Save link as…”.
2. Deschideți documentul salvat cu programul Adobe Reader.
3. Tipăriți documentul în două exemplare.
4. Completați pe exemplarele tipărite datele personale în secțiunea I.
5. Selectați tipul de venituri din secțiunea II – [1. Venituri din salarii și asimilate salariilor] sau [2. Venituri din pensii].
6. Trimiteți prin poștă sau depuneți direct formularele către sediul ANAF de care aparțineți.


Dacă nu apar deja precompletate, vă rugăm să completați direct pe formularele tipărite, în secțiunea III, informațiile despre fundație:

  • căsuța “Susținerea unei entiăți nonprofit/unități de cult”: marcată cu X
  • căsuța “Cota din impozitul anual”: selectată opțiunea 2%
  • “Cod de identificare fiscală entitate nonprofit/unitate de cult”: 35168300
  • “Denumire entitate nonprofit/unitate de cult”: Fundația Visul Luanei
  • “Cont bancar (IBAN)”: RO29RNCB0075148076360001